Engels Baksteen

Helden, Oeffelt

O Engels Baksteen

Cegły pochodzące z cegielni Engels Helden i Engels Oeffelt tworzą historię.

Autentyczne cegły produkowane są w obu lokalizacjach Engels Baksteen od ponad stu lat.

Engels Baksteen oferuje bardzo zróżnicowany asortyment cegieł licowych i klinkieru brukowego o wysokiej jakości. Wykorzystanie surowców lokalnych, nowoczesnych urządzeń produkcyjnych, wydajnych suszarni i zaawansowanych technicznie pieców tunelowych pozwala Engels Baksteen połączyć wysoką jakość z działaniami społecznie odpowiedzialnymi.

Stulecia doświadczenia pokazują, że produkty ceramiczne są bardzo trwałe, na co wpływają zarówno ich walory estetyczne, jak i właściwości techniczne.

Obok rynku lokalnego i krajowego w latach rozwoju ważną rolę zaczął odgrywać eksport na takie rynki zbytu jak Anglia, Niemcy, Belgia, Polska, Czechy, Węgry, Litwa czy Słowacja.

Kluczową wartością firmy Engels jest prowadzenie działalności w sposób społecznie odpowiedzialny, a jednocześnie zapewniający równowagę między względami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi.