Engels Baksteen

Helden, Oeffelt

Polityka firmy

 • Productieproces - Duurzaam produceren

  Zrównoważona produkcja

  Poszukiwanie innowacyjnych i ekologicznych sposobów rozwinięcia produktu oraz stosowanie środków pozwalających oszczędzać energię należą do „społecznie odpowiedzialnych” działań podejmowanych każdego dnia przez firmę Engels.

  Wyroby ceramiczne i zrównoważone działanie idą ręka w rękę. Trwałość naszego produktu jest jednym z najważniejszych aspektów w odniesieniu do rzeczywistego obciążenia dla środowiska. Stulecia doświadczenia pokazują, że produkty ceramiczne są bardzo trwałe. Mają na to wpływ zarówno ich walory estetyczne, jak i właściwości techniczne.

 • Productieproces - Grondstof

  Surowiec

  Holenderski przemysł produkcji cegieł poświęca wiele uwagi sposobowi pozyskiwania surowców i środowisku. Niedawne badanie instytutu badawczego Deltares wykazało, że glina jest surowcem odnawialnym, a tym samym – ekologicznym. Po zakończeniu wydobywania gliny obszar wydobycia zostaje oddany naturze w ramach akcji „przestrzeń dla rzeki”. Krajowa Służba Leśna (Staatsbosbeheer) wspomaga rozwój przyrody na terenach wilgotnych, gdzie panują odpowiednie warunku dla swobodnego rozwoju fauny i flory.

 • Productieproces - Energie

  Energia elektryczna

  Firma Engels Baksteen stosuje się do wieloletniej umowy Energie-Efficiency MJA-3, zawartej z holenderskim Ministerstwem Finansów. Treść umowy dotyczy redukcji zużycia energii oraz powiązanej z nim emisji dwutlenku węgla.

  Obie fabryki korzystają z zielonego prądu.

  Pobierz zielony certyfikat cegielni w Panningen

 • Steenfabriek Engels - Productieproces

  Technika

  Urządzenia, z których korzystamy przy przetwarzaniu wody do spłukiwania i zużytego piasku, odsysania pyłu oraz oczyszczania gazów spalinowych, spełniają europejskie wymagania BREF dla produkcji wyrobów ceramicznych. Dzięki temu cegielnia Engels może spełnić surowe normy dotyczące stężenia pyłu w środowisku pracy oraz emisji gazów spalinowych.

 • Steenfabriek Engels - Productieproces

  Warunki pracy

  Engels jako firma rodzinna wiele uwagi poświęca dobremu samopoczuciu swoich pracowników. W cegielniach w praktyce stosowane są ustalenia europejskie dotyczące zwalczania zapylenia. Redukujemy natężenie hałasu i gwarantujemy bezpieczne w użyciu urządzenia, a stwarzające zagrożenie czynności zostały w przeważającej mierze zmechanizowane.