Bricklopedia 2017 - page 9

9
tunneloven (Zehner) welke in 1985 is vervangen
voor een grotere moderne tunneloven (Hassler). In
1996 werden een zetmachine en ontladingsmachine
geplaatst waarna in 1997 een tweede tunneloven
werd bijgebouwd waarmee de capaciteit verdubbelde.
In 2004 werd Steenfabriek Hagens te Oeffelt
(gemeente Boxmeer) overgenomen, dit bedrijf
werd reeds in 1898 opgericht als Steenfabriek
Het Kruispunt. Deze fabriek heeft in de jaren
verschillende eigenaren gehad. De familie Hagens
die het bedrijf van 1954 tot 2004 voerden, hadden
dezelfde bedrijfsfilosofie en hierdoor is de integratie
van dit bedrijf binnen Engels Baksteen zeer
voorspoedig verlopen.
Continu verbeteren van - en investeren in
kleivoorbewerking, persen, droogsystemen,
automatisch stapelen, verpakken, kwaliteitscontrole,
marketing en arbo-omstandigheden door de vier
generaties Engels samen met de inzet van vele
medewerkers hebben er in geresulteerd dat Engels
Baksteen nu een belangrijke en gewaardeerde speler
is, niet alleen op de Nederlandse maar ook op de
Europese baksteenmarkt. Export is in de jaren van
groei een belangrijke afzetmarkt geworden. Export
vindt plaats naar o.a. Engeland, Ierland, Duitsland,
België, Polen,Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Litouwen,
Rusland, Denemarken en Zweden.
De fabriek in Panningen heeft de capaciteit om
ruim 60 miljoen bakstenen per jaar te produceren
in meer dan 100 verschillende sorteringen in het
oorspronkelijke handvorm karakter. De fabriek in
Oeffelt heeft de capaciteit om 50 miljoen bakstenen
per jaar te produceren in handvorm, vormbak en
wasserstrich. Naast gevelstenen worden in Oeffelt
ook straatbakstenen (A 4-12) geproduceerd. 100
jaren van investeren in het productieapparaat heeft
geresulteerd in twee moderne fabrieken welke
kleurvaste bakstenen fabriceren van hoge kwaliteit.
Met de twee productielocaties in Panningen en
Oeffelt waar met veel inzet door eigenaren en
medewerkers gewerkt wordt aan de toekomst van
alle betrokkenen, klanten, omgeving en het milieu,
blijft het bedrijf voor Nederland en ook Europa
een groeidiamant. Het zoeken naar innovatieve
duurzame productontwikkelingen en nemen van
energiebesparende maatregelen horen bij het
dagelijkse 'maatschappelijk verantwoord' ondernemen
door Engels Baksteen.
Engels baksteen gaat zeer bewust om met
grondstoffenwinning en milieu. Na de kleiwinning
wordt het winningsgebied aan de natuur
teruggegeven in het kader van ‘ruimte voor de
rivieren’ en wordt er door Staatsbosbeheer
zogenoemde ‘natte’ natuurontwikkeling gerealiseerd
waarin flora en fauna zich ongeremd kunnen
ontwikkelen.
Engels Baksteen heeft zich geconformeerd aan de
meerjarenafspraak Energie-Efficiency MJA-3 met
het ministerie van Economische zaken over het
terugdringen van het energieverbruik en de daaraan
gekoppelde CO2-uitstoot.
Als familiebedrijf heeft Engels veel aandacht voor
het welzijn van de werknemers. Door de sector
op Europees niveau gemaakte afspraken over
stofbeheersing vinden stelselmatig een praktische
toepassing op de werkvloer. Geluid is gereduceerd, de
machineveiligheid gewaarborgd en de voor de mens
gevaarlijke handelingen zijn in overwegende mate
gemechaniseerd.
Voor het hergebruiken van spoelwater en afvalzand,
het afzuigen van stof en het zuiveren van rookgassen
maken we gebruik van installaties welke voldoen aan
de Europese BREF welke de stand van de techniek
voor de keramische industrie beschrijft. Hierdoor kan
Engels voldoen aan de strenge eisen m.b.t. stof op de
H
e
t
s
t
e
m
p
e
l
v
a
n
v
a
k
m
a
n
s
c
h
a
p
-
-
werkplek en uitstoot van rookgassen.
Kwaliteit en duurzaamheid gaan hand in hand bij
Engels Baksteen. De levensduur van onze producten
is één van de belangrijkste aspecten in relatie tot de
werkelijke milieubelasting. Door de eeuwen heen is
bewezen dat keramische producten een zeer lange
levensduur hebben. Dat heeft zowel een relatie met
de esthetische- als met de technische eigenschappen.
Engels Baksteen levert alle gevelbakstenen onder CE
markering, NL-BSB certificaat en KOMO certificering
volgens NEN-EN 771-1 en BRL1007.
De straatbakstenen worden geleverd onder CE
markering, NL-BSB certificaat en KOMO certificering
volgens NEN-EN 1344 en BRL2360.
Engels een naam met garantie voor kwaliteit.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...212
Powered by FlippingBook