Etosha waalformaat

24040831

Gebruik in BrixMix

Technische specificaties

Gemiddelde maat 210 x 100 x 50 mm
Maattolerantie T2 4 x 3 x 2 mm
Maatspreiding R1 9 x 6 x 4 mm
Gemiddelde druksterkte 25
Bruto volumieke massa 1850kg/m3
Initiële wateropzuiging 0,3 - 2,0 kg/m2.min (IW2)
Vrijwillige wateropname 10%
Klasse vorstbestendigheid F2 (F2/D)
De bovenstaande informatie is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die je bij de levering van de producten ontvangt.