Właściwości chemiczne

Sód Na20 (%m/md)    0,003
Potas K2O    (%m/md)    0,002
Magnez MgO   (%m/md)    0,002
Siarczan SO4    (%m/md) < 0,020
Wapń CaO    (%m/md)    0,020
Lipinskigetal 0.017