Toepassingsvoorwaarden

Zgodnie z wytycznymi projektowymi i wdrożeniowymi KNB
(www.knb-baksteen.nl)

Podane tutaj dane techniczne są orientacyjne i zależą od rodzaju kamienia.
Podane wartości są wartościami średnimi, na podstawie bieżących danych produkcyjnych.
Określone pomiary nie mogą być używane do szczegółowego rysowania.
W razie potrzeby można podać dodatkowe wartości techniczne.