Toepassingsvoorwaarden

Overeenkomstig ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen KNB
(www.knb-baksteen.nl)

  • De hierin aangegeven technische gegevens zijn indicatief en afhankelijk van het type steen.
  • De vermelde waarden zijn gemiddelden, op basis van de huidige productiegegevens.
  • Aangegeven maten mogen niet gebruikt worden om tekeningen te detailleren.
  • Aanvullende technische waarden kunnen bij levering zo nodig nader worden gepreciseerd.