Engels Baksteen

Helden, Oeffelt

Beleidsvoering

 • Productieproces - Duurzaam produceren

  Duurzaam produceren

  Het zoeken naar innovatieve duurzame productontwikkelingen en nemen van energiebesparende maatregelen horen bij het dagelijkse 'maatschappelijk verantwoord' ondernemen door Steenfabriek Engels.

  Keramiek en duurzaamheid gaan hand in hand. De levensduur van ons product is één van de belangrijkste aspecten in relatie tot de werkelijke milieubelasting. Door de eeuwen heen is bewezen dat keramische producten een zeer lange levensduur hebben. Dat heeft zowel een relatie met de esthetische- als met de technische eigenschappen.

 • Productieproces - Grondstof

  Grondstof

  De Nederlandse baksteenindustrie gaat zeer bewust om met grondstoffenwinning en milieu. Onlangs is uit studie door onderzoeksinstituut Deltares gebleken dat klei een zichzelf vernieuwbare en daarmee duurzame grondstof is. Na de kleiwinning wordt het winningsgebied aan de natuur teruggegeven in het kader van ‘ruimte voor de rivieren’ en wordt er door Staatsbosbeheer zogenoemde ‘natte’ natuurontwikkeling gerealiseerd waarin flora en fauna zich ongeremd kunnen ontwikkelen.

   

 • Productieproces - Energie

  Energie

  Engels Baksteen heeft zich geconformeerd aan de meerjarenafspraak Energie-Efficiency MJA-3 met het ministerie van Economische zaken over het terugdringen van het energieverbruik en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot.

  Beide fabrieken gebruiken groene stroom.

  download groencertificaat locatie Panningen

 • Steenfabriek Engels - Productieproces

  Techniek

  Voor het hergebruiken van spoelwater en afvalzand, het afzuigen van stof en het zuiveren van rookgassen maken we gebruik van installaties welke voldoen aan de Europese BREF welke de stand van de techniek voor de keramische industrie beschrijft. Hierdoor kan steenfabriek Engels voldoen aan de strenge eisen m.b.t. stof op de werkplek en uitstoot van rookgassen.

   

 • Steenfabriek Engels - Productieproces

  Arbo

  Steenfabriek Engels heeft, als familiebedrijf, veel aandacht voor het welzijn van de werknemers. Door de sector op Europees niveau gemaakte afspraken over stofbeheersing vinden stelselmatig een praktische toepassing op de werkvloer. Geluid is gereduceerd, de machineveiligheid gewaarborgd en de voor de mens gevaarlijke handelingen zijn in overwegende mate gemechaniseerd.